Turing Dark Mode
Alexander Križánek
(0 人评分) |136 位用户 | 来自
商店
|

  概述
  翻译

  Turing.sk | Dark Mode Tento plugin vám zmení turing do čierneho módu aby ste mohli písmenkovať aj cez noc vy potkani. :D

  来自商店的评价 (0)

  尚无人评价此扩展

  留言

  其他信息

  适用于
  版本
  1.0 已同步至最新
  上次更新日期
  2020年10月13日 1年前
  语言
  查看全部1种支持的语言
  权限
  所属类别
  开发者
  Alexander Križánek