TSE Assist
Hoopad
(25 人评分) |940 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

: امکانات افزونه تابلوی سفارشات پیشرفته جدول اطلاعات تجمیعی سفارشات سرانه ارزشی معاملات حقیقی و حقوقی برچسب های هوشمند محاسبات شناوری سهام امکان تغییر فونت

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
2.4 已同步至最新
更新日期
2023年6月7日 11个月前
大小
494KiB
Manifest 版本
3
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者