แปลที แม่งพิมพ์ผิด
earthchie
(4 人评分) |270 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Update: v1.1.0 รองรับการแปลจากภาษาไทยให้กลับไปเป็นภาษาอังกฤษแล้ว แปลข้อความไทยที่พิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดอังกฤษ หรือข้อความอังกฤษที่พิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดไทย วิธีใช้ - กดที่ icon สีฟ้าๆ (ที่เขียนว่าแปล) จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลลงไป - หรือคลุมดำข้อความที่ต้องการแปล แล้วกดที่ icon ดังกล่าว พบปัญหา? - แจ้งเอิร์ธ https://fb.com/earthchie/ - หรือเปิด Issue ที่ GitHub https://github.com/earthchie/Chrome-ThaiKeyEng

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
1.1.0 已同步至最新
更新日期
2019年3月8日 5年前
大小
237KiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别