AutoShopee Kit
AutoShopee | Giải pháp cho nhà bán hàng Shopee
(19 人评分) |30,000+ 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Công cụ hỗ trơ bán hàng trên Shopee được phát triển bởi AutoShopee giải pháp cho nhà bán hàng. + Tạo FlashSale hàng loạt theo nhiều khung giờ + Sao chép từ Shopee => Lazada, Tiktok, Shopee + Tải Video, hình ảnh sản phẩm + Chặn các từ khoá cấm khi chat với khách hàng + Tạo nhanh Link tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate Program) + Sao chép Video của sản phẩm khác => sản phẩm trên Shop của bạn + Tải đánh giá, hình ảnh, video sản phẩm

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
2.7.5 已同步至最新
更新日期
2024年4月2日 1个月前
大小
4.09MiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者