DVC DTSoft
DTSoft
(3 人评分) |4,000+ 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Tiện ích giúp nhận dữ liệu bảng đối chiếu dữ 20a và 20c. Hỗ trợ nhận dữ liệu từ DTSoft đẩy nhanh dữ liệu bảng đối chiếu 20a 'mẫu 01a' và 20c 'mẫu 02a' lên cổng DVC của KBNN.

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
1.0 已同步至最新
更新日期
2022年2月21日 2年前
大小
52.33KiB
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者
条款