Công cụ đặt hàng DONGNAMORDER.COM
webnhaphang
(0 人评分) |93 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của dongnamorder.com Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng dongnamorder.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng dongnamorder.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. * Đăng nhập tài khoản ordervietnam.com của bạn tại (https://dongnamorder.com) * Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com) * Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng. * Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại dongnamorder.com để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng. Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: dongnamorder.com Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://dongnamorder.com/register Đăng nhập tại đường dẫn: https://dongnamorder.com/login Chi tiết các bước lên đơn: 1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://dongnamorder.com/register 2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://dongnamorder.com/login 3. Khách hàng cài Extension 4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com 5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng. 6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://dongnamorder.com/cart/default 7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
1.2.8 已同步至最新
更新日期
2022年3月7日 1年前
大小
88.86KiB
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者
条款