Hôm Nay Ăn Gì ?
ShipXanh.com
(9 人评分) |250 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

// Update 11/08/2020: - Cập nhật tính năng lưu món ăn - Hỗ trợ lọc theo chủ đề - Hiển thị danh sách món đã lưu Tiện ích hiển thị new tab những gợi ý về món ăn, công thức chế biến để cải thiện bữa cơm gia đình, ... Dành cho những câu hỏi Ăn Gì Đây ?

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
2.1.1 已同步至最新
更新日期
2021年1月14日 3年前
大小
957KiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者