Lịch âm - Lịch Vạn Niên Việt Nam
licham.net
(5 人评分) |436 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Tiện ích xem lịch âm dương chính xác. Xem lịch âm, ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo, ngũ hành. Với nguồn cấp dữ liệu lịch âm chính xác từ licham.net, Lịch Vạn Niên Việt Nam cung cấp các tính năng tra cứu lịch âm phong phú như: - Tra cứu lịch âm hôm nay - Tra cứu lịch âm ngày bất kỳ - Xem ngày tốt, giờ hoàng đạo - Xem ngũ hành và hướng xuất hành - Xem tuổi xung khắc, sao tốt/xấu - Các sự kiện nổi bật theo ngày - Nguồn dữ liệu bảo đạm tại https://licham.net/

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
1.0.0 已同步至最新
更新日期
2021年7月8日 2年前
大小
54.36KiB
Manifest 版本
3
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者