MaxDRL PMT Version
khongtrunght
(0 人评分) |65 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Chấm điểm rèn luyện Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhận thấy extension MaxDRL không chấm đúng điểm rèn luyện cao nhất cho lắm. Mình làm extension này đầu tiên là để mình dùng, nay up lên để bạn nào có nhu cầu thì dùng cùng mình. App yêu cầu một số quyền để truy cập cookies của CTSV. Về source code của backend các bạn có thể thấy ở đây https://github.com/khongtrunght/pmt-api

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
3.0 已同步至最新
更新日期
2023年3月17日 2个月前
大小
35.38KiB
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者