STUDY4
STUDY4
(5 人评分) |2,000+ 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

English – Vietnamese / English – English / English example sentences Instant Word Translation Extension. Save flashcards instantly and later review on https://study4.com/flashcards/ STUDY4 Extension giúp bạn dễ dàng tra cứu nghĩa Anh-Anh, Anh-Việt và các câu ví dụ ngay trên website; sau đó bạn có thể tạo thẻ từ (flashcards) để ôn tập theo phương pháp spaced repetition trên website study4.com.

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
0.2 已同步至最新
更新日期
2022年6月21日 9个月前
大小
237KiB
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者
条款