AutoXu for Shopee
redphx
(5 人评分) |978 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Tiện ích sẽ tự động chạy ngầm để nhận Shopee Xu mỗi ngày. Bạn không cần phải làm gì ngoài việc đăng nhập vào trang web Shopee. Nếu nhận Xu thành công bạn sẽ nhận được thông báo (như hình). Github: https://github.com/redphx/shopee-autoxu

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
1.0.3 已同步至最新
更新日期
2021年12月23日 2年前
大小
6.92KiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者