Quick Dict - Từ điển nhanh
mrtrandinhvn
(9 人评分) |163 位用户 | 来自
商店
|

  概述
  翻译

  Version 1.1.5 changelog: - Use a different link to ask for a beer. Version 1.1.3 changelog: - Change japanese dict from tratunhatviet to jdict Đây là một extension cho Chrome/cốc cốc/edge giúp người dùng có thể tra cứu nhanh chóng một từ vựng trên các từ điển nổi tiếng như: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ https://www.hellochao.vn https://translate.google.com/ https://jdict.net/ ============================= Hướng dẫn sử dụng: - Cài extension ở link này: https://www.crxsoso.com/webstore/detail/quick-dict/loajmdadbakbnafgljedlmgpeimknije - Bạn tải lại một trang web bất kì. - Double click vào một từ bạn muốn tra cứu - Chọn từ điển mà bạn muốn tra cứu. =========================== Ủng hộ người phát triển: https://www.buymeacoffee.com/mrtrandinhvn Các project khác: https://www.dinhtran.page/

  来自商店的评价 (0)

  尚无人评价此扩展,查看 所有语言

  留言

  支持浏览器

  适用于以下浏览器

  其他信息

  文件类型
  crx
  版本
  1.1.5 已同步至最新
  更新日期
  2023年5月11日 1年前
  大小
  96.82KiB
  Manifest 版本
  2
  语言
  查看全部1种支持的语言
  权限
  所属类别
  开发者