Ums - Husc Analyst
iqa.otis
(26 人评分) |405 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Có gì mới trong các phiên bản *** v2.0.2 *** Cải thiện UI/UX *** v2.0.1 *** Thêm thư viện, cải thiện chất lượng *** v2.0.0 *** Vui lòng đọc tại liên kết bên dưới để xem những sự thay đổi: https://otis-dev.notion.site/otis-dev/UMS-HUSC-EXTENSION-423f07f58e7c4ba8bf39660b90a4fb8b *** v1.2.6 ***: - Sửa lỗi dự đoán điểm thi cần đạt *** v1.2.5 ***: - Sửa lỗi đánh giá học lực và bật/tắt tính năng *** v1.2.4 ***: - Sửa lỗi không nhận được thông báo khi có tin nhắn *** v1.2.3 ***: - Sửa lỗi truy cập bằng phương thức HTTPS và cải thiện hiệu năng *** v1.2.2 ***: - Tính năng mới: Xuất bảng điểm *** v1.2.1 ***: - Tính năng mới: Dashboard - Cải thiện UI (Toolbox) - Hiển thị phiên bản của extension ở popup - Thay đổi icon extension *** v1.1.2 ***: - Bổ sung đếm số học phần xếp loại F *** v1.1.1 ***: - Sửa lỗi biểu đồ hệ 10 của học kỳ gần nhất - Làm tròn điểm dự kiến cần đạt theo thang điểm 0.25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiện ích sẽ giúp các bạn dễ dàng quản lý, thống kê điểm theo học kỳ, theo năm. Ngoài ra, chúng tôi còn bổ sung thêm một số tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn. Giao diện được tùy chỉnh sẽ trông bắt mắt hơn, đẹp đẽ hơn. Chi tiết vui lòng xem tại https://ducphuc-dev.github.io/ums-husc-analyst

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器
内核要求
要求浏览器内核版本 ≥ 88

其他信息

文件类型
crx
版本
2.0.2 已同步至最新
更新日期
2023年3月12日 2个月前
大小
1.57MiB
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者