Lịch Âm
Panda Dev
(9 人评分) |829 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Tiện ích tính, chuyển đổi Âm lịch Việt Nam và ngược lại. Ver 0.1.0: - Tối ưu giao diện. Ver 0.1.2: - Sửa lỗi không đóng được Popup chuyến đổi ngày. - Thay đổi background cho phù hợp với từng khoảng thời gian trong ngày. Ver 0.1.3: - Thêm tính năng chọn nhanh tháng và năm.

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
0.1.3 已同步至最新
更新日期
2017年8月2日 6年前
大小
1.25MiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者