Dicty data (DE-HU)
dicty.net
(1 人评分) |39 位用户 | 来自
商店
|

  概述
  翻译

  Német-magyar modul Dicty szótárhoz a MEK valamint JGL Szótár készlete alapján.

  来自商店的评价 (0)

  尚无人评价此扩展,查看 所有语言

  留言

  支持浏览器

  适用于以下浏览器

  其他信息

  文件类型
  crx
  版本
  1.0.6 已同步至最新
  更新日期
  2018年2月1日 6年前
  大小
  938KiB
  语言
  查看全部1种支持的语言
  权限
  所属类别
  开发者