Český rozhlas - živé vysílání
Virae
(10 人评分) |373 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Živé vysílání Českého rozhlasu pro prohlížeč Google Chrome. Source code on GitHub: https://github.com/virae/cro-google-chrome Autor: Michal Šimonfy

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
1.33 已同步至最新
更新日期
2017年3月18日 6年前
大小
69.23KiB
语言
查看全部3种支持的语言
权限
所属类别
开发者