Vietnam Social Security Declaration
Vietnam Social Security
(14 人评分) |20,000+ 位用户 | 来自
商店
|

概述
翻译

Vui lòng cài thêm ứng dụng vss-declaration để có thể thực hiện ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tải về: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/extensions/vss-declaration Hỗ trợ: 19009068 nhánh 3

来自商店的评价 (0)

尚无人评价此扩展,查看 所有语言

留言

支持浏览器

适用于以下浏览器

其他信息

文件类型
crx
版本
2.6 已同步至最新
更新日期
2020年5月22日 4年前
大小
30.59KiB
Manifest 版本
2
语言
查看全部1种支持的语言
权限
所属类别
开发者